Print

Ovidiu Simion

Născut la Braşov, 12 august 1966
 Licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din București, specializarea română-franceză; absolvent al masteratului ”Literatură și comunicare” al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii ”Transilvania” din Brașov; ; doctorand al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii "Transilvania" din Braşov.
Debut cu poezie în revista Vatra, 1993
Colaborări cu poezie și cu proză în Salonul literar - supliment al ziarului Adevărul din Arad, în Arca din Arad , în revista Familia din Oradea.
Debut editorial cu volumul de versuri Eu și Albertina, Editura Aula, Brașov, 2005.
Prezent în antologia Junii 007, alcătuită de Alexandru Mușina, Editura Aula, Brașov, 2007.
Autorul romanului Virginica, Editura Aula, Brașov, 2008.
Autorul volumului-eseu Metamorfozele Lolitei, Editura Aula, Braşov, 2009.
Prezent în antologia "Eternităţi de-o clipă", alcătuită de Ioan Radu Văcărescu, Editura InfoArt, Sibiu, 2010.
Colaborări cu cronică literară, eseu şi traduceri in revistele Arca, Astra, Transilvania, Corpul T, Euphorion şi Vatra.
Receptare, recenzii:
- Albertinul transilvan, recenzie la volumul de versuri Eu şi Albertina, semnată de Petru M. Haş în revista Arca, nr.7-8-9/2008
- …în toate direcţiile, recenzie la antologia Junii 007, semnată de Romulus Bucur.
- interviu la Radio România Cultural, cu prilejul lansării la Bucureşti a romanului Virginica. Emisiunea Danei Pitrop, ”Generaţia 2000”, din 17 februarie 2009, a fost în întregime dedicată romanului Virginica.
 - Romanian Beauty, cronică literară la romanul Virginica, semnată de Tudorel Urian, în revista România literară, nr. 7 din 20-26 feb. 2009.
- Nimfete rele, cronică literară la romanul Virginica, semnată de Andrei Terian, în Ziarul de Duminică/20 mart. 2009
- A se evita de către inteligenţele mediocre, cronică literară la romanul Virginica şi eseul Metamorfozele Lolitei, semnat de Caius Dobrescu, în Observator cultural, nr. 474 din 14 mai 2009
- Virginica-avatarul Lolitei, cronică literară la romanul Virginica, semnată de Călin Crăciun, în revista Vatra, nr. 4/2009.
- Erotism şi expresivitate, cronică literară la romanul Virginica, semnată de Evelina Oprea, în revista Vatra, nr.5-6/2009
- Virginica, nimfeta nălucă, cronică literară la romanul Virginica, semnată de Ioana Cistelecan, în revista Discobolul, nr.136-137-138/2009
- O istorie cu Albertina sau copilăria pe înţelesul postmodernilor, recenzie la volumul de versuri Eu şi Albertina, semnată de Graţiela Popescu, în Ziarul de duminică, supliment al Ziarului Financiar, nr. 15.07.2009