Print

Mircea Braga


Profesor universitar, critic şi istoric literar, director de editură. N. 27.08.1938 în Sibiu. Căsătorit cu Rodica Braga, profesoară şi scriitoare. Copii: Corin, profesor universitar, scriitor; Marian, expert contabil, director de firmă. Studii: Liceul “Gh. Lazăr”, Sibiu, 1955; Facultatea de Filologie, Univ. “Babeş-Bolyai”, Cluj, 1960; doctor în filologie din 1984, cu teza V. Voiculescu. Studiu critic.
Cariera: prof., director adj., Şcoala generală nr. 5, Baia Mare, 1960-1962; şeful secţiei culturale a ziarului regional din Baia Mare, 1962-1966; instructor al secţiei regionale de artă profesionistă din Baia Mare, 1966-1968; director, Teatrul Dramatic din Baia Mare (1968-1970), Teatrul de Stat din Sibiu (1970-1974); preşedinte, Comitetul pentru Cultură şi Artă, jud. Sibiu, 1974-1979; şef de secţie, Revista “Transilvania”, Sibiu, 1979-1990; director general, Casa de Presă şi Editură “Transpres”, Sibiu, 1990-1995; director, Editura “Imago”, Sibiu, din 1995; prof. univ., Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, din 1995.
Debut absolut: Revista “Steaua”, Cluj, 1956. Colaborări la: “Steaua”, “Tribuna”, “Luceafărul”, “Revista de istorie şi teorie literară”, “Limbă şi literatură”, “România literară”, “Astra”, “Vatra”, “Transilvania”, “Teatrul”, “Manuscriptum”, “Revue Roumaine”, “Convorbiri literare”, “Cahiers roumains d’études littéraires”, “Ramuri”, “Continent”, “Jurnalul literar”, “Curentul” (München), “Discobolul”, “Arhipelag”, “Acolada” ş.a.
Volume publicate: Spectacolul de teatru şi colaboratorii lui (în colaborare - 1970); Sincronism şi tradiţie (1972), Conjuncturi şi permanenţe (1976), Destinul unor structuri literare (1979), Istoria literară ca pretext (1982), V. Voiculescu în orizontul tradiţionalismului (1984), Când sensul acoperă semnul (1985), Recursul la tradiţie (1987), Pe pragul criticii (1992), Decupaje în sens (1997), Cultura – o utopie asumată? (2000), Epoca marilor clasici (2001; ed. a II - 2001; ed. a III-a - 2002), Teorie şi metodă (2002), Vasile Voiculescu (2002), Critică literară (2003; ed. a II-a - 2004), Replieri interpretative (2003), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. I (2006), Ideologia „Junimii” (coordonator – 2007), Constantin Noica şi Sibiul (2007), Incursiuni în imaginar, 2 vol. (coordonator – 2007-2008), V. Voiculescu – Măştile căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor creaţiei) (2008). În colaborare: 35 de ediţii îngrijite şi prefaţate din opera unor scriitori ca: Ch. Baudelaire, V. Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I. Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N. Batzaria, Aron Cotruş; 5 participări la volume colective; peste 1500 de studii şi articole. Membru în Uniunea Scriitorilor din România, membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România. Director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din Alba Iulia din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia). Distincţii: Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982), Diploma Uniunii Scriitorilor din România (1984), Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2006).