Comitetul Director şi Consiliul USR din 27 – 28 ianuarie 2010 Print
Written by Ioan Radu   
Monday, 08 February 2010 09:23
Comitetul Director al USR s-a întrunit, miercuri, 27 ianuarie 2010, pentru o şedinţă maraton ce a durat 8 ore. Preşedintele USR, dl. Nicolae Manolescu a informat Comitetul despre demersurile conducerii legate de relaţia USR şi ANUC cu Statul Român. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii USR au prezentat rapoarte privind: situaţia financiară a USR, proiecte ale USR pentru evenimente literare interne şi pentru contacte culturale externe. Au fost evaluate apoi proiectele depuse de membri şi filiale pentru finanţare pe semestrul I al anului 2010.
Joi, 28 ianuarie, la sediul USR, s-a întrunit Consiliul Uniunii. Şedinţa a fost prezidată de dl. Nicolae Manolescu. Consiliul a aprobat execuţia bugetară pe 2009 şi preliminarea bugetului pe 2010. Consiliul a aprobat propunerile Comitetului Director pentru grila de salarizare în cadrul USR ca şi un proiect iniţiat de USR pentru salvarea literaturii române din situaţia de criză creată prin încetarea unor finanţări, prăbuşirea sistemului de difuzare al revistelor etc. Prin vot secret, Consiliul a ales comisiile USR: Comisia de Relaţii Externe, Comisia de Onoare şi Demnitaţi, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere şi Comisia de Validare.
Last Updated on Monday, 08 February 2010 10:18