Colocviu despre postmodernism Print
Written by Ioan Radu   
Wednesday, 18 February 2009 08:41

În zilele de 13 şi 14 decembrie 2008, a avut loc la Faculatea de Litere a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Colocviul „Experienţe literare postmoderne”. Colocviul a fost organizat de Filiala Sibiu a USR, director de proiect fiind domnişoara Rodica Grigore, cadru universitar la facultatea amintită şi membru al filialei noastre. Au fost prezentate mai multe comunicări referitoare la temă, majoritatea participanţilor fiind cririci şi cadre universitare tinere din Iaşi şi Sibiu: Andreea Grinea, Loredana Opăriuc, Doris Mironescu, Rodica Grigore, Gheorghe Manolache, Carmen Oprişor, Andrei Terian, Dragoş Varga, Radu Vancu. Au participat la colocviu Alexandra Mitrea, decanul Facultăţii de Litere, Mirela Ocinic, şeful Catedrei de Limba şi Literatura Română, şi Ioan Radu Văcărescu, preşedintele Filialei Sibiu. Comunicările prezentate vor fi publicate în revista Euphorion, nr. 1 – 2/ 2009, alături de alte materiale pe tema postmodernismului.
Last Updated on Wednesday, 18 February 2009 09:19