Print

Ioan Barb


Născut în 5. Nov. 1960, în Călan, jud. Hunedoara.
Studii. Absolvent al Facultăţii de Drept, Bucureşti. Licenţiat în Ştiinţe Juridice.
Profesia actuală: avocat, Baroul Hunedoara.    Debut: revista Transilvania, 1984, poemul MESTEACĂNUL;
    Debut editorial: volumul Tăcerea ca o flacără, poeme - Ed. Călăuza, Deva, 1998
Picătura de infinit, poeme, Ed. ATU Sibiu, 2010, referinţe critice, coperta IV, Silviu Guga.
Sub via fiinţei plâng strugurii, poeme, Ed. ATU, Sibiu, 2010, referinţe critice coperta IV, Cornel Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu.
BABILON, poeme, Ed. Brumar 2011, prefaţă, Cornel Ungureanu.
SABATUL INTERIOR, poeme, Ed. Limes, 2011, referinţe critice, coperta IV, Ioan Moldovan.
 OSTATEC ÎN CER, antologie poeme, Ed. TipoMoldova, Iaşi-2012.
 ORAŞUL SCUFUNDAT, proză scurtă, Ed. "Cenaclul de la Păltiniş", Sibiu-2012, postfaţă, Slviu Guga.
 MEDITÂND ÎNCHIS ÎN OCHIUL CICLOPULUI, poeme, Ed. Brumar, 2013, referinte critice coperta IV Al. Cistelecan.
 
 Publicat de revistele: Viaţa Românească, Apostrof, Euphorion, Argeş, Transilvania, Convorbiri Literare, Poezia, Feed Back, Cenaclul de la Păltiniş, Citadela, Opinii culturale, Cuvântul liber, Algoritm literar, Fereastra, Literaria, Cuib, Ardealul literar şi artistic, Semne, Actualitatea literară, Oglinda literară, Nova Provincia Corvina, Argeş, Climate, etc.

Referinţe critice: Al. Cistelecan, Cornel Ungureanu, Horia Gârbea, Ioan Moldovan, Ioan Radu Văcărescu, Silviu Guga, Eugenia Ţarălungă, Dumitru Hurubă, Ioan Evu, Eugen Evu, Ionel Amăriuţei, Constantin Stancu, Loredana Trestariu, Liviu Ofileanu, Radu Igna, Gligor Haşa, Petrişor Ciorobea, Ioan Vasiu,  Daniel Marian, Melania Cuc, Menuţ Maximinian, George Paşa, Liviu Comşia, Daniel Lăcătuş, Victor Sterom.
 
Referinţe critice în revistele: Viaţa Românească, Familia, Luceafărul, Orizont,  Orient latin, Argeş, Litere, Semne, Cenaclul de la Păltiniş, Arca, Zone literare, Vatra Veche, Citadela, Opinii culturale, Agero Stuttgart, Provincia Corvina, LitART, etc.
Premiul "Cercul literar de la Sibiu" pentru poezie, al USR - Filiala Sibiu, 2011.

Fondator al revistei de literatură şi artă "ALGORITM LITERAR"/ apare din anul 2010