Mens socks

USR, Filiala Sibiu Gheorghe Manolache
PDF Print E-mail

Gheorghe Manolache


(n. 14 august 1950, com. Cândeşti, judeţul Neamţ)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Studii:
Absolvent al Facultăţii de Filologie - Limba şi Literatura Română -, Universitatea din Bucureşti, promoţia 1974; tema examenului de licenţă: Dimensiuni culturale şi ontologice în mit. Doctor în domeniul Filologie, cu distincţia „Cum Laude”, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; conducător ştiinţific: profesor universitar doctor Ion Vlad
Funcţii didactice şi locuri de muncă:
- Profesor universitar la disciplina Literatura Română. Postmodernismul românesc. Introducere în critica literară, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Activitate managerială:
Redactor-şef al revistei „CAIETELE LUCIAN BLAGA” a Facultăţii de Litere şi Arte - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Director al Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale al Facultăţii de Litere şi Arte - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Management instrucţional: Participare în calitate de iniţiator de proiecte, director de programe: - Conferinţă internaţională: DREPTUL LA INSTRUIRE. PROFILUL EDUCATORULUI CREŞTIN, organizată de Guvernul şi Preşedenţia României, Conferinţa Episcopală şi SNEC, în colaborare cu OIEC şi CEEC - Bruxelles, FERE – Madrid şi M Ed.C - Bucureşti, 1996; 2006-secretar general. - PRIETENII LIMBII ŞI CULTURII ENGLEZE - un proiect local organizat de M.Ed. C.T, Consiliul Local Mediaş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, The British Council şi Guvernul Marii Britanii: 1997 – 2004 - director - Proiect internaţional de cooperare culturală interuniversitară TRANSMEDITERRANEO 2005 [TRANSMED], 2005 - noiembrie 2006 - director. - SIBIUL MULTICULTURAL - un proiect internaţional realizat de FUNDAŢIA CULTURALĂ SECOLUL 21 în parteneriat cu Institutul PIERRE WERNER din Luxembourg şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE - cu finanţare de la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor în cadrul Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007”, membru. - Proiectul internaţional: LITERATURI ŞI CULTURI LOCALE, recunoscut CNCSIS, finanţat prin concurs, de ANCS, 2007 - director. - Workshopul internaţional: Nuanţarea ideii de literatură postmodernă prin literatură de masă; subliteratură; paraliteratură, 2008 - director
Activităţi civice:
- curator bisericesc - consilier municipal: preşedintele Comisiei Învăţământ, Sănătate, Cultură - secretar al S.N.E.C. România - vicepreşedintele ASOCIAŢIEI CULTURALE MEDITERANA
Membru în comisii de specialitate:
- membru în Comisia Naţională de Limba şi Literatura Română - membru în colectivul de redactare al Programei de Limba şi Literatura Română (liceu, definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ); - membru al Consiliului Naţional de Evaluare la Limba şi Literatura Română - membru al Comisiei Naţionale de Limbă şi Literatură Română – concursul naţional Mihai Eminescu - membru al Comisiei Naţionale pentru Reformă în învăţământ - evaluator înscris în Registrul naţional al A.R.A.C.I.S., din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Activitate ştiinţifică:
Cercetare ştiinţifică în cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI INTERCULTURALE al FACULTĂŢII DE LITERE ŞI ARTE din SIBIU :
I. Cercetarea postmodernismului literar românesc s-a concretizat cu/prin editarea a două volume Degradarea lui Proteu şi Regula lui doi, apărute în 2004 la Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
II. Cercetarea modernismului românesc s-a concretizat cu/prin editarea a trei monografii: ANTON NAUM (2004); GRUPAREA INTELECTUALĂ THESIS şi PROVINCIA LITERARĂ din Sibiu (2006); Recuperarea unei sincope culturale 1939-1945 (2008) lucrări axate pe aspecte şi momente cercetate în premieră.
III. Revederea unor tentative revolute şi eşuate în formule tradiţional(ist)e, cum ar fi spre exemplu: localismul creator.
IV. Cercetarea confluenţelor şi interferenţelor (literare şi cinematografice, plastice şi fotografice) s-a concretizat în/cu editarea volumului LITERATURA DE GRAD SECUND (2005)
V. Cercetarea tradiţionalismelor creatoare s-a concretizat în două proiecte de cercetare realizate în perioada Octombrie 2005-Decembrie 2007 şi finalizate cu realizarea a două monografii: RESURECŢIA LOCALISMULUI CREATOR. O experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006; 222 pagini, note, indici bibliografici, Luceafărul - serie nouă 1934-1939; 1940-1945, Editura TechnoMedia, 2008 . Activitate literară: (selectiv) Colaborări permanente [cu eseuri, studii, cronici/recenzii, poeme, traduceri etc în presa literară centrală]: - Ateneu, Amfiteatru, Contemporanul, Luceafărul, Orizont, România literară, Flacăra, Steaua, Viaţa Românească, Tribuna (Cluj), Cronica, Transilvania, Saeculum, Revista Literară Radio, Cercetări de limbă şi literatură etc.

ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI:
Teza de doctorat: Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ’80 (soluţii, tehnici narative, modalităţi discursive); conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ion Vlad, publicată în anul 2004 [într-o formă uşor adaptată uzului didactic universitar] sub titlul Degradarea lui Proteu (experienţe postmoderne în proza românească a anilor’80), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 293 p., note, bibliografie, postfaţă, abstract , ISBN 973 -651-829-9.
Cărţi publicate:
1. Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu, 2004, 240 p., note, bibliografie, prefaţă, abstract , ISBN 973-651-830-2 .
2. Degradarea lui Proteu (experienţe postmoderne în proza românească a anilor ’80), Editura Universităţii „Lucian Blaga” , din Sibiu, 2004, 293 p., note, bibliografie, postfaţă, abstract, ISBN 973-651-829-9.
3. Anton Naum. Zborul liber al unei vesele satire ( între creştinism ţărănesc şi clasicism greco-latin), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu, 2004, 256 p., note, bibliografie, cuvânt înainte, resume, ISBN.973-651-858-2.
4. Literatura de grad secund. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005, 221 p., note, bibliografie, ISBN. 973-739-090-3.
5. Resurecţia localismului creator - O experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005, 222 p., note, bibliografie, ISBN. (10) 973-739-282-5; ISBN (13)978-973-739-282-4.
6. Literaturi şi culturi locale, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2007, 355 p., note, bibliografie, ISBN. 978-973-739-475-0 .
7. Recuperarea unei sincope culturale: LUCEAFĂRUL - serie nouă - (1934-1939; 1940-1945-), Editura TechnoMedia, 2008, 225 p., note, bibliografie, indici.
Îndrumare/Suporturi de curs: Dramaturgia românească a secolului XX/XXI, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005/2006.
Istoria istoriilor literare româneşti
, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006/2007.

INFORMAŢII COMPLEMENTARE (prestigiu literar şi profesional)
Distincţii:
Profesor emerit
Concurs de debut: JUNIMEA , Iaşi, 1969 (volum - Cerul în apă)
Premiul revistelor: AMFITEATRU , Bucureşti. VIAŢA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti.
Premiul naţional de poezie: NICHITA STĂNESCU, Ploieşti - 1984. (toate sub pseudonimul literar George Vrânceanu).
 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:

Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România anunţă cu tristeţe moartea marelui scriitor Mircea Ivănescu, în dimineaţa zilei de 21 iulie 2011, unul dintre cel mai importanţi poeţi şi traducători români contemporani. Născut în 26 martie 1931 la Bucureşti, a abosolvit Facultatea de Filologie, secţia franceză, a Universităţii din Bucureşti. A lucrat ca jurnalist la „Agerpres”, redactor la Editura pentru Literatură şi revista „Lumea”. După mutarea la Sibiu, la sfârşitul anilor ’70 ai secolului trecut, a fost redactor la revista „Transilvania”, până la pensionare. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, recent premiat al acesteia cu Premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate, la împlinirea vârstei de 80 de ani. A primit numeroase premii din partea breslei scriitorilor, inclusiv Premiul Opera Omnia al USR şi Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Este unul dintre marii traducători din literatura universală, mai ales din engleză şi germană: Joyce, Kafka, Musil, Rilke, Faulkner, Fitzgerald, etc.
Read more...

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327