Print

Gabriela Cenuşer - Panţel


Dramaturg, critic de teatru şi istoric literar.

Născută la Sibiu, 15 august 1955.
Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti, secţia Arta şi Metodologia Spectacolului de Teatru, Film şi TV (teatrologie-filmologie).
Doctor în teatrologie.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Activitate profesională, locuri de muncă:
- 2000 – în prezent, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cercetător principal
- 1991–2000 - Teatrul Radu Stanca Sibiu, secretar-literar
- 1981–1991 - Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi Şcoala Populară de Artă Sibiu , metodist, respectiv profesor arta actorului
- profesor asociat la Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, din anul 2000 până în prezent.
- membru fondator şi director departament cultural al Fundaţiei „Lobbyart”, înfiinţată în anul 1994. În cadrul acestei fundaţii, s‑a ocupat de următoarele proiecte culturale: Hamlet X 7, prezentat la Teatrul Naţional Bucureşti, în anul 1995; Absurdul X 7 arte, prezentat la Teatrul „Radu Stanca” şi la Casa Americii Latine Bucureşti, în anul 1996; Sacralitatea X 7, manifestare organizată la parlamentul României şi la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti, în anul 1997.
- organizarea Colocviilor Naţionale de Critică Teatrală din cadrul Festivalului Naţional de Teatru studenţesc, în perioada 1996–2000.
- Teatrul Naţional Radiofonic a jucat piesa Grand-Hotel, în anul 2000, spectacolul, în regia lui Mihai Lungeanu, fiind nominalizat la Premiile Uniter în anul 2001.
- autoarea scenariului de film Aştept grădinile Semiramidei, care a fost premiat şi transformat în film de ficţiune de scurt metraj, în anul 1981.
- Realizatoare de spectacole-lectură, cu mişcare, costume şi decor restrâns a propriilor piese: Grand Hotel, Ţara arde şi baba se...adică se..., Cădere lină, precum şi Frumos e în septembrie la Veneţia de Teodor Mazilu, pe scena Teatrului „Radu Stanca”, în anii 1996 şi 1999.

A publicat volumele:
- Absurdul– confluenţe şi repere teatrale, Editura Saeculum, 2000.
- Specific şi creativitate în teatrul absurdului, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.
- Tribuna (1884–1903). Incursiune culturală, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
- Revista „Luceafărul”– marcă europeană, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
Cărţi de teatru şi proză:
- Grand Hotel – trei piese pentru altă lume, Editura Hermann, 1996.
- Măcelăria, Editura De Zevenslapers, Leuven, 1999.
- Shakespeare e–n love, Editura Hermann, 2004.

În perioada 1979–2009 a publicat articole de literatură, teatru, film, din care menţionăm:
- Dramaturgia lui Octavian Goga între clipă şi eternitate, în Caietele Oct. Goga, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, Sibiu, 2002, p. 28–32
- Dumitru Radu Popescu – tentaţia absurdului, în Transilvania, nr. 2/2001, p. 34–37
- Dimensiunea poetică în dramaturgia lui Lucian Blaga: Meşterul Manole, în Chipul Cetăţii nr. 3/2002, p. 8–9.
- Scurt istoric al Teatrului german din Sibiu, în Tribuna, nr. 8–9, Cluj, 1997, p. 15.
- Teatrul din Sibiu la 50 de ani de existenţă – scurt istoric, în Rampa şi Ecranul, nr. 7–10/1998, p. 16–17 şi nr. 11–12/1998, p. 14.
- Octavian Goga despre precursori, în Caietele Octavian Goga, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, 2003, p. 26–29.
- Parcursul teatral al marii artiste Agatha Bârsescu, în Transilvania, nr. 11–12/2003, p. 166–169.
- Tribuna 120. Teatrul în paginile ziarului Tribuna, în Transilvania, nr. 2–3/2004, p. 22–24.
- Critica teatrală în Tribuna, în Saeculum, nr. 1/2004, p. 290–294.
- Cehov, dramaturgul anului, dramaturgul tuturor timpurilor, în Transilvania, nr. 12/2004, p. 94–100.
- Teatrul german din Sibiu – activitatea reflectată în paginile ziarului „Tribuna” (1884–1903), în Forschungen zur Volks- und Landeskunde 46–47, 2003–2004, Editura Academiei Române.
- Doi dramaturgi moderni: Iosif Naghiu şi Leonida Teodorescu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, nr. VII–XI, 2000–2004, p. 173–178.
- Literatura în „Tribuna” sibiană, în Anuarul ICSU, nr. VII–XI, 2000–2004, p. 52–63.
- Dumitru Radu Popescu dramaturg sau D. R. Popescu maestru al titlurilor incitante, în Transilvania, nr. 10–11/2005, p. 41–42.
- Aspecte ale activităţii teatrale din Transilvania, la începutul secolului al XX-lea, reflectate în revista  „Luceafărul”, în Saeculum, 2007.
- Masca – disimulare, protecţie şi subterfugiu, în Studii şi Comunicări de Etnologie, Editura Imago, Sibiu, 2007.
- Motivul mioritic în dramaturgia românească, în Studii şi Comunicări de Etnologie, Sibiu, 2008.
- Incursiune în adâncuri – Shambala, în Saeculum, Sibiu, 2009.
- Aspecte din activitatea culturală a Astrei. Câteva consideraţii în publicaţiile germane din Transilvania, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr.52/2009, Editura Academiei Române.