Print

Dumitru Munteanu


Născut la 25 octombrie 1948 în comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud; tatăl, George, maistru tâmplar şi muzician autodidact, dirijor timp de peste 40 de ani al Fanfarei ţărăneşti din Telciu iar mama, Laura, mare iubitoare de lecturi, strănepoată a unei anume Ioana Coşbuc.
Studii: Institutul Pedagogic de Institutori, Cluj-Napoca-1970
Colaborări la reviste: România literară, Tribuna, Steaua, Mişcarea literară, Minerva, Litera Nordului, Luceafărul, etc.
Colaborări la volume colective: Suverana clipă, 1980, Bistriţa, Poem pentru oraşul natal, antologie, Ed. George Coşbuc, Scriitori Bistriţeni, 2007, Ed. George Coşbuc; Pretexte-Dicţionar-almanah al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, Ed. Eikon, Cluj-N., 2009; Solidaritate şi toleranţă, Ed. Răsunetul, 2009.
Iniţiative culturale:
Revista-magazin „VIAŢA-AZI”, 1997-funcţia: director-fondator; Revista literară „Litera Nordului”-director-fondator; Revista „Săptămâna politică”-director-fondator;
Editura George Coşbuc – director-fondator.

Debutul în revistă şi editorial:
România literară, 1980, cu povestirea „Scaunul” şi o prezentare de George Ivaşcu;
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986, volumul colectiv „Debut '86” , cu o postfaţă de Mircea Ciobanu şi prezentare de Ion Dodu Bălan.

Opera tipărită
Teatrul din munţi, eseu, 1995, Ed. George Coşbuc;
Anotimpul viperelor, roman, 1996, Ed. George Coşbuc;
Întemeietorii, roman, 1998, Ed. George Coşbuc;
Adevărata putere, roman,2000, Ed. George Coşbuc;
Fratele meu Cain, proză scurtă, 2003, Ed. George Coşbuc;
Ultimul înger, roman, 2003, Ed. George Coşbuc;
Social-democraţii transilvăneni şi problema naţională, eseu, 2004, Ed. George Coşbuc;
Dureri ascunse, proză scurtă, 2004, Ed. George Coşbuc;
Clipe furate timpului, publicistică, 2006, Ed. George Coşbuc;
În umbra puterii, proză scurtă, 2005, Ed. George Coşbuc;
Acel fel de dragoste, proză scurtă, 2007, Ed.Ardealul;
Stele ucise, roman, 2007, Ed. George Coşbuc;
Galaxia luminii-Telciul literar şi artistic, Editura George Coşbuc, 2008;
Istoria credinţei penticostale, vol. 1 „Încercările”, Ed. George Coşbuc, 2008;
George Coşbuc-Dincolo de cuvinte, vol. 1 „Anii de ucenicie”, 2008, vol. 2 „Juneţea poetică”, Editura George Coşbuc,2009;
Pretexte literare, Editura George Coşbuc, 2009;
Portrete lirice, Editura George Coşbuc, 2009;
Ultimul trubadur, Editura George Coşbuc, 2009.

Referinţe critice:
În reviste:
George Ivaşcu, Ion Dodu Bălan, Constantin Cubleşan, Ioan Buzaşi, Ghe. Grigurcu, Ion Moise, Tit Liviu Pop, Andrei Moldovan, Ovidiu Petri, Sorin Crişan, Alex Ştefănescu şi alţii.
În volume:
Ion Dodu Bălan, Poate Muntele, în vol. debut „Debut '86”, Ed. Cartea Românească;
Tit Liviu Pop, Dumitru Munteanu, în vol. Ex libris, Scriitori contemporani, 2004;
Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane 1941-2000, pg. 832;
Teodor Tanco, Dicţionarul literar Bistriţa-N., 1992, Ed. C. Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca;
Teodor Tanco, Dicţionarul presei Bistriţa-Năsăud, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca;

Premii:
Premiul „LIVIU REBREANU”, la Saloanele Rebreanu, pentru romanul ÎNTEMEIETORII;
Premiul de debut al Editurii Cartea Românească pentru nuvela „POATE MUNTELE”, 1986;
Premiul pentru romanul Adevărata putere la Festivalul Naţional George Coşbuc, 2003.
Diploma de merit a SOCIETĂŢII CULTURAL-ŞTIINŢIFICE "VIRTUS ROMANA REDIVIVA" pentru volumul "Constelaţia luminii-Telciul literar şi artistic", 2008.