Print

Diana Câmpan(n. 18 martie 1972, Alba Iulia). Este conferenţiar universitar doctor la Catedra de Limba şi literatura română a Facultăţii de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. A absolvit, în 1996, Facultatea de Litere, Istorie şi Filozofie a Universităţii de Vest din Timişoara, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză. Este Doctor în Ştiinţe filologice din anul 2002, teza de doctorat având ca temă Literatura lui A.E.Baconsky – de la lirismul utopizant la contra-utopie, sub coordonarea prof. univ. dr. Cornel Ungureanu. Teza a fost publicată în anul 2003, fiind premiată ca prima lucrare monografică în marginea operei baconskyene.
Diana Câmpan este autoarea unor volume de critică literară şi literatură comparată: Gâtul de lebădă. Utopiile răsturnate şi confesiunile mascate ale lui A.E.Baconsky (Cluj-Napoca, Editura DACIA, 2003), Singurătăţi suprapuse. Studii de literatură comparată (Sibiu, Editura S.C. Imago, 2004),Încrustaţii în lemnul cărţilor (Sibiu, Editura S.C. Imago, 2005),Solitudine întru înţelepciune. Eseu asupra poeticii singurătăţii eminesciene (Sibiu, Editura S.C. IMAGO, 2006)(Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Sibiu pentru Critică literară), Introducere în cercetarea ştiinţifică. Litere şi Teologie, Editura Reîntregirea, 2009; A.E.Baconsky - solitarul de catifea, Editura Academiei Române, 2013. Autoarea a colaborat la câteva proiecte naţionale de cercetare ştiinţifică, în prezent fiind membră a unui colectiv de cercetare în cadrul unui grant al Academiei Române. Este coautoare la câteva volume de critică şi istorie literară: Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga(coord. Prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Cluj-Napoca, Edit. DACIA, 2005), Presa românească şi ideea naţională (coord. Prof. univ. dr. Mircea Popa, Alba Iulia, Edit. Aeternitas, 2006), Sacrul în poezia românească, (coord. Aurel Pantea, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), Paradoxul creştin şi cartea tinereţii (coord. Pr. Ilie Trif, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008) ş.a.
A publicat peste 100 de studii şi articole şi colaborează la reviste de specialitate, în ţară şi în străinătate („Viaţa românească”, „Transilvania”, „Luceafărul”, „Steaua”, „Orizont”, „Poesis”, „Adevărul literar şi artistic”, „Tabor”, „Acolada”, „Lumina” – Novi Sad, „Limbă şi literatură” – Chişinău, „Arhipelag”, „Caligraf”, „Gând românesc” ş.a.).
Activitatea ştiinţifică pe care o desfăşoară abordează câteva domenii şi paliere culturale: Istoria literaturii române, Literatură comparată, Critică literară, Filozofia culturii, Teoria mentalităţilor, Filozofie, Estetică. Este director executiv al Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural din Alba Iulia.