Print

Ana Selejann. 19 octombrie 1946, Almaşu – Sălaj

STUDII:
Facultatea de limbă şi literatură română, Bucureşti; anul absolvirii: 1970
Doctor în filologie din 1992 la Universitatea Bucureşti, cu teza Dezbateri literare în presa românească între 1944-1948

LOCUL DE ACTIVITATE
Este profesor universitar şi conducător de doctorat în domeniul FILOLOGIE, specializarea LITERATURA ROMÂNĂ, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, activând în cadrul Facultăţii de Litere şi Arte, Catedra de Limbă şi literatură română. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 1993.

OPERA

Articole, cronici literare, comentarii în revistele literare Transilvania, România literară, Convorbiri literare, Literatorul, Caiete critice, Arhipelag, Adevărul literar şi artistic ş.a.
Debut absolut : în anul 1970 cu critică literară în ziarul Cuvântul nou, Sfântu Gheorghe (Covasna).
Debut editorial : 1992, cu volumul Trădarea intelectualilor
Scrieri de critică şi istorie literară:
- Trădarea intelectualilor. (Istorie literară: 1944-1947). Sibiu: Editura Transpres, 1992, 214 p.
- Reeducare şi prigoană. (Istoria literară a anului 1948). Sibiu: Editura Thausib, 1993, 247 p.
- Literatura în totalitarism. 1949-1951. [Vol. 1]. Sibiu: Editura Thausib, 1994, 371 p.
- Literatura în totalitarism. 1952-1953. [Vol. 2]. Sibiu: Editura Thausib, 1995, 278 p.
- Literatura în totalitarism. Anul 1954. [Vol. 3]. Sibiu: Editura Fronde, 1996, 332 p.
- Literatura în totalitarism. 1955-1956. [Vol. 4]. Bucureşti: Editura Cartea românească, 1998, 398 p.
- Literatura în totalitarism. 1957-1958. [Vol. 5]. Bucureşti: Editura Cartea românească, 1999, 530 p.
- Literatura în totalitarism. 1959-1960. [Vol. 6].Bucureşti: Editura Cartea românească, 2000, 450 p.
- Retorica vulnerabilităţii. O monografie a poeziei lui Radu Selejan. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2001, 164 p.
- Trădarea intelectualilor. Reeducare şi prigoană. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2005
- Capitolul X/e: Literatura şi artele, în : Istoria Românilor, vol. IX: „România în al doilea război mondial, 1940-1947. De la instaurarea regimului Ion Antonescu până la ratificarea tratatelor de pace”, în curs de apariţie la Editura Academiei Române.
Alte scrieri (bibliologie):

- Carte rară şi preţioasă. Sec.XVI-XVIII. 2 vol. Sibiu, 1991; 1992, 266 p.; 242 p.
- Scut la Nordul Dunării. Istorie şi bibliofilie în cartea de patrimoniu. Sibiu: Fronde, 1996, 233 p.

Cursuri universitare:
- Literatura română. Evoluţia literaturii medievale şi preromantice. Sinteze. Sibiu: Editura Alma Mater, 2002
- Literatură română contemporană. Sinteze. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2003
- Romantismul românesc. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2004

PREMII LITERARE:
1992 - premiul de critică şi istorie literară "Titu Maiorescu" al Academiei Române pentru volumul "Trădarea intelectualilor";
1993 - volumul "Reeducare şi prigoană" a fost distins cu premiul pentru istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România.
1993 - premiul de critică şi istorie literară "Mihai Eminescu" al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi al Inspectoratului pentru cultură al judeţului Suceava;
1993 - premiul FRONDE (Franţa-România Ordin Naţional de Deontologie a Elite) – pentru volumele Trădarea intelectualilor şi Reeducare şi prigoană.
1999 - premiul pentru istorie literară al Uniunii Scriitorilor, pentru volumul Literatura în totalitarism. 1955-1956. Bucureşti: Editura Cartea românească, 1998
2008 – Premiul special al USR – Filiala Sibiu pentru seria de cărţi dedicate literaturii române în totalitarism.